Categorized | Eventi

VELLAZERA TE ITALLJES – FRATELLI D’ITALIA. CONIATO L’INNO DI MAMELI DAL PROF. DONATO MAZZEO, ESPERTO DI CULTURA ARBERESHE.

Posted on 05 marzo 2011 by admin

BARILE (di Lorenzo Zolfo) – In occasione della Festa dell’Unità d’Italia 150° anniversario dell’Unità d’Italia
e del Cantiere 2010-2011 promosso dall’Amministrazione Comunale (Assessorato e Comunicazione) Comune di Barile, il prossimo 17 marzo, il Comune di Barile, centro di origine arbereshe, farà intonare ai bambini, giovani ed adulti, l’Inno di Mameli scritto da Goffredo Mameli in occasione degli eventi del 1861, in lingua arbereshe. Ad avere questa idea, è stato il prof. Donato Mazzeo, assessore alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione, nonchè esperto di traduzione arbereshe. Il prof. Mazzeo è inoltre Direttore Resp.Fondatore “Basilicata Arbereshe”. Ecco il testo in lingua arbereshe:

 150 ° UNITA’ D’ITALIA 17 Marzo 2011 –

 BARILE (POTENZA)

 

Vellazera te Italljes

Itallja u zgjua

helmetin te Shipio

e vuri mbi kocen.

 

Ku isht fitoria?

Jepi leshet e saj

Sa kapilja te Romes

Krisht a krijojti .

 

Lidhemi gjith bashke

Jemi gati te vdesmi

Jemi gati te vdesmi

Itallja na therite !

 

Ne klem gjthmone

Shkelur e ndajtur

, neng jemi nje popull

pçe  jemi ndajtur.

 

Na mbledh nje flamur

Nje zelja e madhe :

Vuhemi gjith bashke

Sa isht hera  e saj .

 

E lidhemi, e lidhemi

Bashkia e amori

Zbulonjen popullevet

Udhat te Krishtet.

 

Betohemi te bemi pazene

Dheun jone I bekur :

Gjith bashke, per Krishtin,

 kush mund ne ngamenjen ?

 

Nga Alpet te Siçillia

Kudo isht Lenjano:

nga burr  i Ferruçit

ka nje zemer e nje dore ;

trimet e Italljes

i theresen Ballilla;

muzike te trombes

Vesperit i rra.

 

Jane kallame çe gjekonjen

Shpatet  te shiture

E Shqiponje austriçe

Gjth pupelet dhebur.

 

Gjaku I Italljes

Dhe gjaku polakes

E pjiti me kozakun

E i dogji gjth zembren.

Comments are closed.

Advertise Here
Advertise Here

NOI ARBËRESHË
ARBËRESHË E FACEBOOK
ARBËRESHË
error: Content is protected !!