Categorized | Folklore, In Evidenza

Protetto: LA CULTURA È L’UNICO BENE CHE NE FRATELLI E NE GJITONI POTRANNO MAI PORTARCI VIA (Haretë e thë zënërveth jian thë ngruiturath cë ne vëlezerë e ne Gjitonërat nënghë mën na maren te gjiela cë jame scomi)

Posted on 08 novembre 2019 by admin

Il contenuto è protetto da password. Per visualizzarlo inserisci di seguito la password:

This post is password protected. Enter the password to view comments.

Advertise Here
Advertise Here

NOI ARBËRESHË
ARBËRESHË E FACEBOOK
ARBËRESHË